Lví brána představuje otevření galaktického portálu, který do našeho bytí přináší vysokofrekvenční energii a umožňuje nám znovuzrození s novou energií spojenou s Matkou Zemí. Tuto vysokofrekvenční energii můžeme využít k otevření našich energetických center, zvýšení úrovně našeho vědomí a zvýšení našeho vhledu do vlastního života a vnitřních léčebných procesů.

Jak aktivovat Lví bránu

Brána Lva je aktivována hvězdou Sirius a tento proces trvá od konce července do poloviny srpna.

Sirius je považován za naše duchovní Slunce. Vzestup a návrat hvězdy byl starými astrology interpretován jako znovuzrození naší duchovní energie a duchovní energie planety. Vzhled Siriuse se také shodoval s obdobím dešťů a záplavami Nilu , což dále podpořilo myšlenku znovuzrození prostřednictvím výživného deště. Některé kultury používaly vzhled Siriuse k označení začátku nového roku.

Sirius je jedna z nejjasnějších hvězd na obloze, také označovaná jako duchovní Slunce. Zatímco naše pozemské Slunce osvětluje náš fyzický svět, naše duchovní Slunce osvětluje pravdu naší nadčasové duše. Naši předkové se naladili na rytmus Síria a věřili, že tato hvězda je bránou do nebe a domovem bytostí s vyšší vibrací. Věřilo se, že energie Síria nese extrémně vysokou úroveň moudrosti, kterou lze využít, když hvězda jasně září na obloze.

Zatímco naše Slunce je zodpovědné za vyzařování života do našeho fyzického těla, úkolem Síria je přinést život do našeho duchovního, duchovního světa. To je důvod, proč otevření Lví brány může přinést duchovní probuzení a pozvednout naše vědomí na novou úroveň.

V moderní astrologii je Sirius spojován se svobodou a vyspělou technologií.

Jaký význam má datum 8.8

8/8 v numerologii představuje nekonečno a aktivaci DNA , což nám umožňuje učinit energii Síria součástí naší bytosti. Můžeme také uvolnit a posílit paměť našich buněk, což umožňuje efektivnější léčení a zároveň můžeme také vnést do našeho bytí více klidu a lásky.

Naše těla jsou většinou tvořena vodou a máme v sobě miliony krystalů vody. Můžeme využít energii Lví brány k tomu, aby tyto vodní krystaly v nás harmonicky vibrovaly a byly ve své struktuře úplné a neporušené. Číslo 8 také představuje nekonečno – nekonečnou duši, která sídlí v našich tělech, a nekonečnou cestu, kterou podnikáme ve vesmíru.

Pokračování na další straně