PRVNÍ KARTA:

První karta vyzývá k opatrnosti, pokud jde o lásku. Sami asi víte, kde a co děláte špatně, ale nemůžete si pomoct.

Láska vám přinesla více bolesti než štěstí. Váš problém je v tom, že se velmi rychle připoutáte a rychle začnete plánovat. Pokud jste náhodou single, sníte o společném životě a spřádáte plány před partnerem v raných fázích vašeho vztahu.

V takto rané fázi je normální, že se většina lidí bojí jakýchkoli velkých plánů, zvláště pokud jde o společné bydlení a plánování rodiny.

Aby se však do této fáze dospělo, musí ve vztahu uplynout určitý čas. Musíte se naučit ovládat své emoce a své nadšení. Pocity by neměly být skryté, ale neměly by být vždy prezentovány tak, jak skutečně jsou. Jsou lidé, kteří čím více pozornosti a lásky dostanou, tím více milují.

Jsou ale i tací, jejichž city slábnou, když vidí, že se stali středem něčího světa. Proto hlavně na začátku vztahu raději nic neprozrazujte, dokud toho člověka trochu lépe nepoznáte.

Pokračování na další straně