Chcete-li zůstat věrní, postupujte takto:

  1. Nepřemýšlejte o možné budoucnosti s touto osobou. Napsal jste: „Tato druhá osoba se mě zeptala, zda bych uvažoval o svatbě, kdyby okolnosti byly jiné.“ Nejenže byste na tuto otázku NEMĚLI odpovídat, ale neměli byste si dovolit na to ani pomyslet. Jak říká Dr. sc. Jak ukázal Michael Johnson ve svém výzkumu manželského závazku, i pouhé pomyšlení na jinou osobu oslabí váš závazek vůči manželovi, kterému jste se zavázali. Kdykoli se ocitnete v situaci, kdy sníte o tom, jaký by byl váš život s novým člověkem, okamžitě požádejte Nika, aby z vás tuto myšlenku odstranil a vedl vás, abyste mysleli a chovali se jako žena, která se líbí Bohu.
  2. Přerušte veškerý kontakt s tím novým člověkem. Řekl jste, že jste v kontaktu s tímto mužem prostřednictvím obchodního vztahu. Okamžitě ten vztah ukončete. Dokud jste s ním v kontaktu, ať už tváří v tvář, písemně, telefonicky nebo jakýmkoli jiným způsobem, intenzivní emoce, které cítíte, zůstanou dostatečně silné na to, aby zničily vaše manželství. I když vás to bude stát ztrátu obrovského příjmu, obrovské jistoty nebo skvělého zaměstnání, NEDOVOLTE si zůstat v této situaci nebo pokušení. Když nás Ježíš učil modlit se: „A neuveď nás do pokušení,“ neočekával, že zůstaneme uprostřed pokušení. Když žádáme Boha, aby udělal svůj díl, aby nás vysvobodil, i my musíme udělat svůj díl a vyhnout se pokušení.
  3. Poslouchejte Boha. Napsal jste: „Když jsem se v květnu modlil, věděl jsem, že mi Bůh říká, abych byl trpělivý, věrný, abych mu jen důvěřoval, a že do mého života vstoupí vášeň a touha.“ Jsem pro vás šťastný, že to víte Bůh ti řekl, abys byl věrný. Přečtěte si Židům 13:4: „Manželství ať je ve všem počestné a lože neposkvrněné; a smilníci a cizoložníci budou souzeni Bohem.“ Buďte si jisti, že vám Bůh neposlal jinou osobu, abyste se zamilovali, a že kvůli ní svou manželku opustíte. Bůh je věrný svému zákonu. A my bychom měli být také.
  4. Požádat o pomoc. Emoce, které cítíte, mohou být silnější. Jak se většina z nás v životě naučila, když emoce a logika bojují, emoce často vítězí. Pokud si myslíte, že jste dost silní na to, abyste s tím bojovali sami, jste v nebezpečí. Najděte v Království ženu Boží nebo pastýře, kterému důvěřujete. Požádejte je o pochopení, pomoc a zodpovědnost.
  5. Pracujte na svém manželství. Navštivte workshop, jako je ten náš, nebo si najděte skvělého křesťanského manželského poradce. Láska, kterou chcete cítit, může být obnovena s vaším partnerem, i když zrovna není přítomen. Nebude to intenzivní zamilovaná láska, ale může to být mnohem hlubší a naplňující láska.