Pokud je někdo určen k tomu, aby byl vaším osudem, zůstane s vámi v každé situaci. Pokud však vztah existuje pouze díky vašemu úsilí a partner se na něm nepodílí, je lepší ho nechat odejít. Proč byste měli zůstat v neuznaném vztahu?

Rozchody v životě nemusí být vždy ztrátou nebo neúspěchem. Pomyslete si, že někdo vstoupil do vašeho života, aby splnil určitý úkol. Udělal to, co měl udělat. Nyní je čas nechat ho odejít a pokračovat dál bez vás.

Nelpěte vždy na těch, s nimiž se srovnáváte a kteří vám nejsou blízcí. Místo toho si važte těch, kteří vás skutečně potřebují. Stejně jako v případě sebeúcty byste to neměli se sebeláskou přehánět.

Nedovolte, aby se vás dotýkaly věci, které jsou pro vás důležité. Pokud vás někdo opustí, neznamená to, že ho ztratíte. Prostě jen splnil své poslání ve vašem životě.

Citové vazby jsou velmi vážné a zároveň velmi křehké. Je třeba je chránit a pečovat o ně. Pokud však plýtváte svým úsilím na upevnění vazeb s nehodnými lidmi, nechte je jít. Propusťte všechny špatné a bezcitné lidi, kteří do vaší existence přinášejí jen nepohodlí a zklamání.

Pokračování na další straně