Když 5letá Sunshine Oelfk nedávno vyprázdnila své prasátko, její babička Jackie byla v šoku.

Malá Sunshine šetřila měsíce, ale nikdo nevěděl, co chce koupit. Když se dívky zeptali, na co si šetří peníze, odpověď byla tak nevinná, že se její babička rozplakala.

Nyní, několik měsíců poté, co Sunshine zahájila svou misi, jí pomáhají lidé z celého státu. Babička je na svou vnučku moc pyšná.

Když Sunshine zjistila, pro koho jsou peníze, babička musela zadržet slzy. V dojemném rozhovoru Jackie řekla, za co chtěla její vnučka utratit peníze.

„Řekla, že peníze vezme do mléčné školy. Vysvětlil jsem jí, že jsem jí za mléko na ten měsíc už zaplatil, ona se na mě podívala a řekla: ‚Maminka mého přítele nemá peníze na mléko, ale já ano.‘“

Pokračování na další straně