18. dne v měsíci

V životě budete čelit mnoha překážkám. Vyzařujete energii výzvy a chováte se podle ní, což vás může přivést do nechtěných situací. Nemyslíte na následky, takže pozor na unáhlenost. Jste znám jako tvrdý bojovník, což je předpokladem pro přežití těžkých okolností. To je důvod, proč se nejlépe hodíte pro práci jako voják nebo námořník. Nebylo by dobré, kdybyste svou nenadálost vyjádřili v rodině nebo na těch slabších. Máte tendenci vydělávat peníze nečestným způsobem, což vás nedělá populární ve společnosti. Pokud opravdu žijete neharmonicky, budete si pamatovat násilí, krutost, nekázeň.

Harmonický život ale přináší určité dary: pokud dovednost vydělávat peníze nasměrujete na širší plán, pokud se budete orientovat na potřeby lidí, dosáhnete hodně a získáte vysoké postavení, po čtyřicítce. Pro mnohé můžete být vzorem svou schopností ovládat situaci, vést lidi, vést je, radit jim. Drž se dál od ohně, vody a výbušnin. Říká se, že ti, kdo se narodili 18. dne v měsíci, jsou nejlepší lídři na světě.

19. dne v měsíci

Máte poměrně složitý charakter – netolerujete cizí vliv a dominanci. To však není nejdůležitější charakteristika lidí narozených v toto datum, protože budete mít v životě hodně štěstí, síly a dobrých příležitostí čelit vážným výzvám. Jste nesmírně pracovití, vytrvalí až tvrdohlaví, se sklonem ke změnám, k samostatnosti – což nakonec povede k úspěchu, ale i osamělosti – protože nahoře je místo jen pro jednoho! Jen si dejte pozor, aby vás nepřemohl sklon k materiálnímu hromadění, bohatství, vysokým postavením ve společnosti, poctám, protože toho všeho byste se mohli dostat nepříliš poctivým způsobem.

Pokud nejste na vysokých pozicích, pak jste velmi cenným společníkem; plný nadšení, který není nekonstruktivní a negativní, ale plný inspirace, životní síly a který splní jakýkoli úkol, který mu byl přidělen. Přátelé a kolegové si vás budou vážit, ale o rodinném životě se nedá říct, že je harmonický. Suma sumárum: spousta nestability a překážek v životě. Vaší hlavní chybou je pomstychtivost.

20. dne v měsíci

Bude se od vás očekávat zvýšená zodpovědnost a povinnosti – což vás unavuje. Jste velmi citliví, což může ovlivnit rozvoj uměleckých talentů nebo porozumění druhým lidem. V harmonické variantě se vyznačujete vstřícností, laskavostí, pečlivostí a očekává se od vás, že budete kolem sebe vytvářet či zajišťovat harmonii. Pokud si vypěstujete velkou lásku k lidem, můžete se stát významným mírotvorcem. Jednoduše odzbrojíte ostatní svou laskavostí a laskavostí. V životě ale nebudete za veškerou snahu dostatečně odměněni a o materiální zabezpečení budete muset bojovat. Ani manželský život nebude nijak zvlášť úspěšný. Nejspíš budete zanedbávat rodinu, protože jste materialistický typ. Je třeba se věnovat duchovnímu rozvoji.

V negativní verzi, pokud jste příliš citliví, můžete mít psychické problémy nebo být velmi nervózní. Měli byste si vybrat nějaké nezávislé povolání. A neberte to zkratkami, protože když nejsou překážky, není co překonávat, ani nelze zažít úspěch! A to, že nikomu nevěříte, není tak špatné, protože je to rozcestník, který vás nasměruje, abyste si věřili.

21. v měsíci

Pokud jste se narodili v tento den v kterémkoli měsíci, mnohem více v životě dáte, než dostanete. Očekává se od vás, že budete komunikativní, budete se pohybovat ve společnosti, ale nikdy nebudete izolovaní. Jedině tak dosáhnete úspěchu a pomůže vám k tomu i značná náklonnost opačného pohlaví. Jste si toho vědomi, takže snadno navazujete nové známosti. Na obchodní frontě je obtížné dosáhnout požadované pozice, ale je také obtížné ji udržet. Můžete však překonat různé překážky. Využijte talent ke správnému postavení v situaci na obchodní úrovni.

Těm narozeným v tento den nervozita, sebeláska a podezíravost už nejspíš „přeběhly přes hlavu“. Ještě trochu trpělivosti a vše bude v pořádku. Stěžujete si, že máte smůlu, že vás nikdo nemiluje nebo že jste smutní. Ale musíte vědět, že štěstí je v nás, jako všechno ostatní, co produkujeme. To platí i pro úspěch v životě.

22. v měsíci

Pokud jste se narodili v tento den, budete muset v životě všechno dělat dvakrát a budete nějakým způsobem trpět kvůli odloučení od rodiny. Máte poněkud nešťastnou povahu. Na obchodní frontě se budete muset hodně namáhat, protože nebudete mít podporu kolegů, přátel, rodiny nebo příbuzných – kteří budou pracovat za vašimi zády.

S problémy v manželství získáte zkušenosti, které vám pomohou vyřešit další životní problémy. Na obchodní frontě dojde k mnoha změnám, ale nic s tím neuděláte. Nemáš rád pravidla. V soukromí jste velmi tvrdohlavý, takže vás rodina a přátelé považují za obtížného člověka. Je vám předurčeno, že pro nějaký úspěch budete muset tvrdě pracovat, ale pokud budete spolehliví, taktní, organizovaní, úspěchu dosáhnete. Nenechte se stát, že se budete příliš věnovat práci a zapomenete na přátele a nové známé.

Je nesmírně důležité, abyste odpočívali častěji, kvůli velké zátěži organismu. Krizových situací, které prožíváte, se nemusíte obávat, protože vám umožňují uvědomit si něco důležitého. Spoléhejte se jen sami na sebe a řiďte se svými pocity. Vyhýbejte se cizím záležitostem a problémům – řešte nejprve své vlastní.

23. dne v měsíci

Máte v životě více svobody než ostatní lidé, kterou potřebujete k tomu, abyste byli více naplněni a spokojeni. Lidé si vás pravděpodobně budou pamatovat pro vaši krásu, lásku a úspěch. Čeká na vás vysoký status, jméno a sláva – a vy prostě musíte vyniknout! Vaše potřeba nezávislosti se může změnit ve vzpouru. Vaše vlastnosti jsou zbrklost a tvrdohlavost. Úspěch v životě vás čeká v harmonické variantě. Pokud budete pilní a využijete svého talentu a dobrých životních příležitostí, bude popularita následovat úspěch.

Na vaší cestě vám pomohou příslušníci opačného pohlaví, úřady i lidé na pozicích. Proměňte neúspěchy ve svá vítězství. Budete muset žít aktivnějším společenským životem a zajistit si solidní vzdělání – čím větší bude, tím větší bude váš přínos světu, tedy čím více aktivujete své talenty, tím budete spokojenější. Celkově vzato si nemůžete stěžovat, protože jste dostali svobodu, talenty a dobré příležitosti.

24. dne v měsíci

Pokud jste se narodili 24. v měsíci, čeká vás velký zvrat ve vašem životě. Nic, co v životě děláte, nepůjde hladce. Budete žít život plný extrémů. Co se vám bude zdát namáhavé a obtížné. Všechno to ale dává smysl – těžší úkol přináší větší odměnu, s adekvátním úsilím! Očekává se od vás, že budete vážní, silní, vytrvalí a budete pomáhat druhým. Ocitnete se v situacích, kdy bude vyžadována velká důvěra a zachování tajemství. Budete mít prospěch z opačného pohlaví, přízně autority, ale budete trpět nepříjemnostmi od rodiny, která vás nějakým způsobem zradí.

Dávejte si pozor na svou tvrdohlavost a snažte se nevnucovat svůj názor ostatním. Jste přesvědčivý řečník, dobrý rodič a rozený pedagog. Vaše otevřenost je roztomilá, ale může vás také obtěžovat, zvláště když nemáte zrovna dobrou náladu. Pozor na žárlivost.

25. dne v měsíci

Pomůžete druhým a přinesete štěstí. Vyznačujete se šlechtou. Některé okolnosti z vašeho mládí nebyly nejšťastnější, kvůli vaší vrtkavé, zasněné, náladové a filozofické povaze. Vaše slova vždy zní dvojsmyslně, což vás vlastně pobaví. V harmonické variantě dosáhnete v životě velkého úspěchu a pravděpodobně opustíte tradiční formy. Možná si založíte vlastní sdružení.

Máte iniciativu, takže vaše tvůrčí schopnosti se setkají se souhlasem autority, ať už jde o umění nebo jinou oblast činnosti. Ale měli byste k tomu jít postupně, bez riskování a přehánění. Bez velkého úsilí, pomalu, získáte dobrou pozici. V milostných vztazích moc štěstí nemáte. Můžete se dostat do manželských problémů. Kdo žije neharmonicky, pozná se podle podceňování schopností svých i druhých, podle přehnané kritiky, podle nervozity a zbrklosti.

26. dne v měsíci

Štěstí vás provází po celý život. Projevuje se až později v životě, když si uvědomíte, že musíte dokončit, co jste začali. Lidé narození v toto datum jsou fatalističtí a materialističtí. Na počátku svého života budou čelit mnoha problémům a překážkám. Musíte být velmi opatrní ohledně svých finančních investic, a to i v rámci rodiny. Čím pečlivěji si budete vybírat společnost, tím lepší a snazší bude váš život.

Pro opačné pohlaví jste velmi přitažliví, ale tato přitažlivost je hlavní příčinou problémů a neštěstí ve vašem životě! Po svatbě se stáváte usedlejšími a vážnějšími. Po celý život však máte hédonistické sklony a toužíte po požitcích a materiálních hodnotách. Velmi vysoké postavení a přátelé vám pomohou, ale až v pozdějším věku.

Harmoničtí lidé narození v toto datum jsou pracovití, odhodlaní, optimističtí, pozitivní a velkorysí. Nekompatibilní lidé jsou pomstychtiví, krutí, žárliví a ve všem příliš ctižádostiví.

27. dne v měsíci

I přes silné vnitřní rozpory, spoustu nešťastných okolností a silnou závislost na druhých se vám přesto podaří v životě osamostatnit. Je vám dána iniciativa, vynalézavost, sklon k vymýšlení, nevyčerpatelná síla a síla plánování. Lidé narození v tento den jsou známí tím, že nikdy neopouštějí to, co mohou udělat dnes. Když se chováte harmonicky, zdobí vás laskavost, náklonnost a péče o vaši rodinu, síla a autorita – dosáhnete jakéhokoli projektu, který si dobře naplánujete.

Buďte pozitivní, konstruktivní, progresivní, nezávislí a sebevědomí sami v sobě a ve svých znalostech a postojích. Vyberte si proto nezávislou práci, protože neradi pracujete pod něčí pravomocí. Jste ambiciózní, schopní, odhodlaní a velmi výkonní. Kvůli zvýšené emocionalitě si budete muset hlídat své chování, protože máte tendenci reagovat nervózně, což může mít špatný vliv na vaše vztahy s ostatními.

28. dne v měsíci

Máš silnou vůli. Bojujete a povzbuzujete k tomu ostatní, ale budete muset ovládat své skryté vášně. Tato síla kontroly vám v životě prospěje, protože se budete muset při nějaké příležitosti držet zpátky nebo někomu odpustit, a to se vám bude hodit pro pokrok v podnikání. Manažerské pozice jsou možné. Ale vězte – čekají vás těžké porážky – čeká vás špatný krok! Buďte obzvláště opatrní, komu důvěřujete.

V životě projdete mnoha těžkostmi, s velkým úsilím a veřejnými oponenty, takže se je naučte překonávat moudrostí. A ve vašem případě je to také důležité: být prvním prostředkem ke službě a boji za druhé, proti nespravedlnosti, útlaku, za utlačované – jen tak se stanete hrdinou a vaše jméno zůstane zapsáno na stránkách historie. Před vámi je skvělá role a záleží na vás, jak ji zahrajete. Nezačínejte tedy se spoustou věcí – vždy vše dokončete. Nedovolte, aby vás ovládla lenost. Říká se, že v tento den se rodí velcí vůdci!

29. dne v měsíci

Budete mít v životě hodně štěstí, i když začátek bude plný nejistoty. Máte sklony k extrémnímu chování, a proto je vaším úkolem najít střední cestu, vyhnout se náhlosti a mírnit svou touhu po nezávislosti. Existuje velká šance, že dosáhnete úspěchu a obsadíte vysokou pozici, ale musíte si zajistit solidní vzdělání. V podnikání, lásce a manželství jsou však chyby nevyhnutelné. Své manželské partnery si tedy vybírejte pečlivě. Potenciálního partnera pro vás nebude těžké potkat, ale spíše si ho umět vybrat. Snažte se tedy nepadnout do pasti a odolejte výzvě sáhnout po zakázaném, zaplést se do špatných věcí a nemravnosti.

Jisté je však vysoké postavení a s ním samota. Navenek působíte šťastně – neustále se usmíváte, ale uvnitř jste chladní a sobečtí, což bohužel ovlivňuje i váš rodinný život. Myslete na svou vlastní spiritualitu, toleranci a potřeby druhých. Zajímavé je, že ti, co se narodili 29. dne v měsíci, se berou poměrně brzy, což je velmi dobře, protože pozdější svatba jim přináší neštěstí a problémy.

30. dne v měsíci

Budete mít méně štěstí než ostatní, ale právě to vás činí jedinečnými. Ve vašem životě je mnoho nejistoty, osamělosti a obtíží. To znamená, že musíte pracovat tvrději než ostatní a předvést všechny své talenty, abyste mohli žít pohodlný život. Lidé si budou myslet, že máte všechno, aniž byste vynaložili nějaké úsilí, ale vy sami nejlépe víte, že to není pravda. Musíte však být opatrní: máte tendenci ztrácet sílu a nedokončit, co jste začali.

Máte jedinečnou životní filozofii založenou na trpkých zkušenostech z mládí, což vám ztěžuje přijímání druhých. Nejsnáze se uplatníte ve státních organizacích nebo na místech, která vyžadují kreativitu a talent. Nechybí vám maladaptivní tendence, jako je sobectví, neměnné názory, přesvědčení, že máte vždy pravdu, touha po kontrole, posedlost, fanatismus a rozporuplnost. Pro osoby narozené v tento den je charakteristický silný vliv partnerů opačného pohlaví na jejich život, což může být zdrojem velkého zklamání.

31. dne v měsíci


Štěstí vám nepřeje. Jste často osamělí a lidé vám těžko rozumí. Jste vzpurní a budete bojovat proti nespravedlnosti. Lidé narození 31. března jsou nespolečenští a často se staví proti obecně přijímaným myšlenkám, zastupují ostatní nebo v politice stojí na druhé straně. Milují modernitu a bouří se proti starým hodnotám. Milují spravedlnost, ale neuplatňují spravedlivé prostředky. Jsou pracovití, ale vynakládají velké úsilí, aby se ve společnosti prosadili. V životě se nedokážou domluvit a mají málo přátel. Disharmonické vztahy se mohou projevit i v rodinném životě.

Mají také vůdčí vlastnosti, projevuje se u nich touha ovládat druhé a vnucovat jim svou vůli a představy. Vy jste praktičtější, pragmatičtější, logičtější, hodnější a zodpovědnější a máte před sebou vznešené cíle; tyto cíle se harmonizují, pokud se snažíte být spolehlivou osobou. Snažte se nebrat si problémy, kterým čelíte, příliš osobně. Buďte také o něco shovívavější ke svým blízkým a snažte se nekladou vysoké nároky.