Lidé narození prvního dne v měsíci se mohou snadno vnutit svému okolí a stát se slavnými a zapamatovatelnými pro své dobré i špatné skutky. Lidé narození druhý den v měsíci by se měli věnovat společenskému životu, práci ve skupinách a ne individuálně, sami sebe najdou prostřednictvím druhých. Lidé narození 11. dne v měsíci jsou nároční, vzpurní a tvrdohlaví, ale dělají to proto, aby přitáhli pozornost ostatních. Jejich partnerství jsou nestabilní, rozchody jsou běžné a jejich životy mohou být plné emocionálních vzestupů a pádů.

Numerologové tvrdí, že náš charakter a osud do značné míry určuje číslo nebo datum, kdy jsme se narodili.

Najděte svůj den narození v měsíci a ověřte si, zda je něco pravdy na popisu vaší osobnosti a jaký osud pro vás čísla přichystají…

1. v měsíci

Lidé narození prvního dne kteréhokoli měsíce v roce se mohou snadno vnutit svému okolí a stát se slavnými a zapamatovatelnými pro své dobré i špatné skutky. Tito lidé mají možnost zanechat stopu, snadno postupují ve všech oblastech a stávají se lídry a mohou být nejúspěšnější v sociálních otázkách.

Máte dar jednání, jste originální a kreativní, praktičtí a vytrvalý, vyvozujete logické závěry a chováte se racionálně. Hodně dosáhneš, budeš-li v souladu se svým okolím, budeš-li se vyhýbat sobectví, tvrdohlavosti, necitlivosti a nemravnosti a nebude-li tvým cílem dominovat a dělat věci po svém. Vyhněte se sebeúctě. Příliš mnoho sebeúcty nemá žádnou cenu a lidé, o kterých si vždy myslíte, že mají pravdu, se často mýlí.

2. v měsíci

Pokud se vám život nedaří, příliš přemýšlíte. Lidé narození druhý den v měsíci se musí věnovat společenskému životu, pracovat ve skupinách a ne individuálně, najít sami sebe prostřednictvím druhých. Nesnažte se věci měnit revolučním způsobem, protože se musíte učit v tomto životě (reinkarnaci). Buďte šťastní s tím, co máte, a udržujte si to.

Narodili jste se s laskavostí, porozuměním a touhou pomáhat druhým, ale dejte si pozor, aby vás nezneužívali.

Život bude Udělej to. přináší vám mnoho změn, nejistot a zklamání a často vás to rozzlobí. Proto musíte najít „ventil“ pro situace stresu, nespokojenosti a hluboké deprese, které se vám dějí. Pokud dokážete najít východisko pro své odřené nervy (možná v umění) a zůstanete v klidu a pozorní k nárokům svého okolí, budete se cítit velmi spokojeně a dokonce šťastně.

3. v měsíci

Máte schopnost komunikovat a řešit různé životní situace, ochotu pomáhat druhým, odvahu čelit různým problémům, spolehlivost a sebekázeň. Proto se v životě setkáte se situacemi, kdy budete muset využít své verbální a manuální dovednosti, abyste převzali odpovědnost, někoho ochránili nebo něco zastupovali. Díky štěstí a podpoře svého okolí uspějete a dosáhnete a udržíte si vysoké postavení.

Někdy si řeknete, že něco uděláte, ale nevadí, když to ne vždy splníte. Dávejte si pozor, abyste neslibovali příliš a nezklamali ty, kteří to od vás očekávají. Můžete zažít mnoho změn, zejména ve své náladě a tvrdohlavosti, takže se vám snadno může stát, že vám budou chybět vaše talenty a vydobyté pozice. Jinak budete v životě tvrdě pracovat, a i když to bude náročné, nakonec se vám to vyplatí.

4. den v měsíci

Narodili jste se s úkolem karmické povahy vyrovnat nějaký dluh! Budete mít v životě překážky a problémy, ale nesmíte kvůli tomu ustupovat a fňukat, buďte praktičtí, metodičtí, pracujte na „dlouhou trať“, věnujte se pomoci druhým. Máte silnou náklonnost k materiálním hodnotám, rodině, domovu, nemovitosti a zemi. Nemáte rádi nejistotu a změny, a tak využijete každou příležitost, jak se pojistit do budoucna.

Dávejte si pozor, aby vás to neudělalo příliš sebestřednými, netaktními, příliš idealistickými nebo příliš opatrnými a podezíravými. To vše vás může odcizit od ostatních lidí a nepřinese vám to velký úspěch na obchodní frontě, kromě práce a pouze práce. Své názory a názory byste měli méně vnucovat ostatním. Pokud neradi projevujete ostatním náklonnost, nedivte se, že se vám vyhýbají.

5. den v měsíci

Pokud jste se narodili pátý den v měsíci, nehleďte do minulosti, buďte orientovaní na budoucnost. Šiřte kolem sebe pozitivní vibrace a žijte přítomností, pro tento okamžik. Pokud se přizpůsobíte společnosti, lidé si vás zapamatují pro vaši pohyblivost, neklidnou povahu, přátelskost a družnost, pro to, že máte mnoho známých opačného pohlaví, a pro schopnost plnit různé úkoly.

Nebuďte tvrdohlaví a nezodpovědní a není pro vás dobré často střídat povolání. Budete mít štěstí v lásce, pokud nebudete bydlet v některém ze svých „domů“. Stáří prožijete v klidu a pohodě, zůstanete mladiství a atraktivní až do stáří. Ostatní ti vždy pomůžou, tak jak jsi pomohl jim, když jsi mohl.

6. dne v měsíci

Jste předurčeni být tzv. „šedou eminencí“, loajální, mlčenlivou, uzavřenou a obětavou. Někdo řekne, že jsi odpudivá, ale to je špatně, protože ty své pocity prostě držíš v sobě a všechno velmi hluboce prožíváš. Můžete se držet zpátky, ale když se „vyvaříte“, pak planety explodují a dostanete se do hádek a bouřlivých diskuzí. Jste dost neústupný a tvrdohlavý, ale lidé vás milují.

Vaším karmickým úkolem je najít sami sebe tam, kde se něco zkrášluje, kde je potřeba vytvořit harmonickou a uvolněnou atmosféru, kde jsou lidé vítáni, kde je poskytována láska a podpora. To je dostatečný důvod dostat se z osamělosti. Zvolte si tu cestu, protože si v životě nebudete moct vybrat.

7. den v měsíci

S lidmi budete neustále v kontaktu, proto se ke všem chovejte přátelsky a přijímejte lidi takové, jací jsou. Život vás pravděpodobně zatáhne do izolace nebo ústraní a do takové práce, kde budete soběstační a nezávislí. Budete schopni rozvíjet talent pro hlubokou mentální analýzu, pro logický úsudek a rozhodování jménem druhých. Je třeba rozvíjet duchovní stránku vaší osobnosti a toho musíte dosáhnout nezávisle, sami se sebou.

Je důležité, abyste se naučili říkat „ne“ autoritám, abyste dokázali, že za to stojíte, a to nejen tím, že potěšíte ostatní. Jste dobrý ve vědě a podnikání, protože jste perfekcionista a myslíte velmi originálně. Máte filozoficko-náboženský přístup k životu, takže lásku můžete ignorovat. Pokud máte správné vzdělání, můžete dojít daleko.

8. den v měsíci

Pokud jste se narodili osmého dne v měsíci, budete v životě více inklinovat k hmotnému než duchovnímu. Pro vás bude nejdůležitější práce, máte talent dobře posoudit situaci a vždy najít východisko. Ale způsob, jakým dosáhnete cíle, mnohé nepotěší. Když budete jednat odvážně, promyšleně a kreativně, budete produktivní a můžete dosáhnout slávy.

Rádi ovládáte a vnucujete svou vůli ostatním. Ale je to jen maska, protože je důležité, abyste udělali dobrý dojem a nedovolili ostatním, aby vám ublížili a odhalili vaše slabosti. Kolem vás jsou vždy nějaké podivné příběhy, nějaké zvláštnosti. Je pro vás obtížné vyjádřit své pocity, takže to je důvod vaší osamělosti. Byl by zázrak, kdybyste byli chudí!

9. dne v měsíci

Máte různé talenty, silnou intuici a vůli, jste silní, trvanliví, vytrvalí, čestní a otevření. Díky své nezávislosti a odhodlání můžete nést všechna břemena života a můžete dosáhnout slávy a různých poct. Dynamika vašeho života je vyjádřena na fyzické úrovni, máte zvláštní přitažlivost. To vše vám ne vždy přináší štěstí a lásku, ale překonáte to.

Zůstaňte humánním člověkem navzdory zklamáním a životním ztrátám. Vaše špatné stránky se projevují, když nežijete harmonicky, můžete usilovat o dominanci, jste nervózní, zbrklí a málo opatrní. Často vám ublíží ostatní, ale vy také! Pamatujte, že rodina od vás očekává nejen materiální blaho, ale mnohem více.

10. dne v měsíci

Lidé narození 10. dne v měsíci jsou sebevědomí, věrní a čestní. Budete mít problémy v životě, ale také možnost je překonat díky pevné vůli, víře ve vlastní schopnosti, dobrému zdraví a pozitivnímu myšlení. Máte spoustu tvůrčích a intelektuálních schopností, takže chcete neustále zlepšovat vše kolem sebe. Pokud čekáte, že vám někdo pomůže, je to velká chyba a nedorozumění, protože to od vás ostatní očekávají! Když spadnete, musíte najít způsob, jak se postavit zpět na nohy.

Čekají vás sice pocty a sláva, ale ne vždy to musí skončit pozitivně. Nemusíte se bát života, ale buďte opatrní s energií, kterou jste dostali. Je ve vás něco skrytého, ale musíte to vyjádřit. Mnoho státníků se narodilo desátého v měsíci.

11. dne v měsíci

Jste velmi nároční, vzpurní a svéhlaví, ale děláte to proto, abyste získali pozornost ostatních. Vaše partnerství nejsou stabilní, dochází k častým rozchodům a váš život bude plný emocionálních výkyvů. V životě budete přitahovat zvláštní pozornost, a když se vám něco podaří, bude to neobvyklým způsobem. Máte talent proměňovat své vize ve skutečnost, zejména v umění.

Když nejste v souladu s okolím, může se objevit napětí, neschopnost něco konkrétního udělat, finanční problémy a nedbalost vůči sobě i ostatním. V takových situacích se budete divit, proč máte smůlu a proč máte nepřátele, stejně jako problémy ve veřejném životě a s opačným pohlavím. Nejčastěji je to vaše vlastní chyba, protože je provokujete.

12. dne v měsíci

Příliš přemýšlíte a měníte názor, takže vaši přátelé a příbuzní si nikdy nejsou jisti, kde s vámi stojí. Máte filozofické nebo náboženské nadání, máte talent pro umění a komunikaci a zvláštní životní postoj, který vám pomáhá snadno se přizpůsobit všem životním situacím. Často nevidíte problémy, žijete bez větších problémů, takže se může stát, že se s pomocí autority dostanete docela daleko.

Jste často v nepříjemných situacích, dovolujete druhým, aby vás využívali, váš život je často v chaosu. Velmi vám však pomohou přátelé a lidé na pozicích. Ale bez ohledu na to, kolik vyděláte, vždy se kolem vás najde někdo, kdo tyto peníze utratí.

13. dne v měsíci

Očekává se od vás spolehlivost, zodpovědnost, svědomitost, praktičnost a veselá nálada, schopnost přijít věcem na kloub a řešit problémy. Abyste však mohli chápat druhé a být zodpovědní, musíte překonat všechny konflikty uvnitř sebe a nikdy se druhým „nemstít“. Vyhýbejte se hádkám a konfliktům, neboť jen tak najdete vlastní cestu ke klidu. Někdy zapomínáme na snahu o dokonalost, malost a něhu, kterou vyžadujeme od druhých.

Vyhýbejte se izolaci a uzavírání se do sebe. Protože pouze společenským životem lze překonat pesimismus a podrážděnost. Musíme si také uvědomit, že láska nemá nic společného s fyzikou nebo logikou.

14. dne v měsíci

Jste předurčeni k tomu, abyste si vás všimli a byli úspěšní, ale nemusí vám to přinést mnoho štěstí kvůli velkým změnám, které si takový život vyžádá. To platí zejména pro pracovní a finanční příležitosti. Vyberte si práci, která vyžaduje pohyb, ukazuje nějaký jedinečný, revoluční nápad, kde je výzva a konkurence a kde musíte překonat strach.

Buďte opatrní, protože jste náchylní k neřestem s hazardem, alkoholem a sexem. V životě byste měli očekávat spoustu konfliktů, zbytečné riskování, spoustu finančních ztrát, problémy s partnery, ale i v dopravě. Abyste tomu zabránili, občas se zastavte, počkejte, dodržujte svůj slib, buďte opatrní ve všem, co děláte, a během katastrof se schovejte.

15. dne v měsíci

Jste předurčeni být pozitivním člověkem, který miluje luxus a materiální blaho, máte kombinaci inteligence, vtipu, materiálního úspěchu, přátelství a oblíbenosti. Zajímáte se o literaturu, umění, hudbu, cestování a lásku k svobodným a nespoutaným radovánkám.

Ostatní vám pomohou, protože jste vždy připraveni spolupracovat.

Lidé vás vidí jako jemného, ​​sentimentálního, věčně mladého, citlivého a atraktivního člověka. Vždy máte náladu na výměnu energie, protože si užíváte života. Laskavost a touha být nápomocný zdá se nezná mezí, takže byste měli věnovat pozornost tomu, kdy a kolik dáváte nebo kdy se obětujete ve prospěch druhých. Ale když se naštvete, drží vás to na dlouho.

16. dne v měsíci

Pokud více sníte, než přemýšlíte, můžete dělat špatná rozhodnutí a být zklamaní. Jste idealista, snílek a dokonce bohém a v extrémních případech poustevník. Lidé narození v tento den se často vyznačují nedostatkem ambicí a iniciativy. Raději se obracíte ke snění a radovánkám. Necháte se přemoci neopatrností a někdy máte sklony k destruktivní náladě, kvůli které můžete mít sklony navádět ostatní a dokonce vymýšlet spiknutí. V životě máte spoustu vzestupů a pádů.

Narodil jste se s cílem stát se perfekcionistou a odborníkem v určité oblasti a toho všeho dosáhnout klidně, ne vlezle a výbušně. Máš vlastně krásný úkol – vypořádat se sám se sebou, změnit se. A neměli byste dovolit, abyste se celý život zabývali ostatními, problémy jiných lidí a místo toho prozrazovali cizí tajemství.

17. dne v měsíci

Lidé vás považují za odvážné a odvážné, říkají vám, že máte štěstí, ale pomalu – úspěch je těžká cesta. Dostali jste vážný úkol: tvrdě na sobě pracovat a zanechat za sebou konkrétní výsledky, podle kterých na vás budou vzpomínat i po smrti. Pokud se vám podaří duchovně se rozvíjet, budete schopni překonat všechny problémy a překonat všechny překážky. Lidé narození 17. dne v měsíci často dokážou vyřešit jakýkoli problém, jsou realističtí, milí, klidní, působí konstruktivně na okolí, jsou čestní, velkorysí.

V druhé polovině života zbohatnete. V rodině a lásce ale nebudete mít takové štěstí jako v práci. Než se rozhodnete, dobře si to rozmyslete. Snažte se nebýt podezřívavý a lakomý. Někdy jsou lidé narození v tento den materialističtí, cyničtí a závidí ostatním úspěch. Přátele byste si proto měli pečlivě vybírat a více se soustředit na rodinu.

Pokračování na další straně