DNA je dlouhá 500 miliard kilometrů, obsahuje všechny informace o nás od chloupků v obočí po emoce, od barvy očí po nemoci

Pravděpodobně jste už slyšeli o fantomové bolesti, když si lidé bez prstů stěžují na bolest ztraceného prstu. Mají pravdu!

DNA byla „dekódována“ Watsonem a Crickem v roce 1953. Došli k závěru, že molekula DNA se skládá ze dvou vláken, která jsou spirálovitě navinutá kolem sebe. Za to jim byla udělena Nobelova cena.

V roce 1993 ruský vědec Petar Petrovič Garjajev , doktor biologie, akademik Lékařsko-technické akademie věd Ruska, objevil něco velmi zajímavého.

Proč dáváme 40 dní?

Je to náhoda, že lidový názor, že duch zemřelého zůstává 40 dní po smrti, nebo že Tibeťané čtou zesnulému „Tibetskou knihu mrtvých“ s návodem, jak se chovat na onom světě!

Dnes je znám jako „ fantomový efekt DNA“ , který zůstal záhadou. Spektrometr, o kterém se vědci domnívali, že je vadný, registroval „fantomy“ po dobu 40 dnů.

Pokračování na další straně