Podle kněží je v tuto dobu možné hovořit s mrtvým. Všechno slyší, ale nedokáže odpovědět. Smrt je jen přechod z jednoho života do druhého (jako změna oblečení). Samotná smrt neexistuje, protože lidská duše je nesmrtelná. Devátého dne se duše objeví před Bohem a může se naučit, co je peklo, věčný život bez Pána. Devátého dne nastává čas očisty lidské duše. V této době člověk usmiřuje své hříchy, proto je velmi důležité pomáhat mu modlitbami a laskavými slovy.

Čtyřicátý den po smrti člověka uspořádají jeho příbuzní a přátelé vzpomínku, na kterou je zvykem pozvat všechny příbuzné a přátele zesnulého. V tomto období by si měl člověk připomínat dobré skutky člověka, který odešel na onen svět, a neúnavně se modlit za odpuštění pozemských hříchů.

V tento den je přísně zakázáno dělat hluk, organizovat schůzky a konfrontace. V tomto období se také nedoporučuje pít alkoholické nápoje, snad kromě malého množství červeného vína.

Pokračování na další straně