Smrt je nevyhnutelným koncem pozemského života každého člověka, a tak mnohé zajímá otázka, co se děje s duší bezprostředně po smrti a až čtyřicet dní. Na tuto otázku duchovní odpověděli z pohledu pravoslavné víry. Upozorňovali také na rysy vzpomínky na mrtvého čtyřicátého dne po smrti.

Kde je duše krátce po smrti člověka

Podle různých církevních kánonů není duše zemřelého během prvních tří dnů po smrti daleko od těla a místa, kde předtím žila. Duše je momentálně v určitém mentálním těle, má stejné návyky a touhy jako v životě, ale nemůže se ničeho dotknout a vidět se v zrcadle. Kvůli posledně uvedené skutečnosti je duše velmi „opotřebovaná“, takže je zvykem věšet zrcadla v domě zesnulého na čtyřicet dní.

Třetí nebo čtvrtý den po smrti se lidská duše snaží „vzpamatovat“, už chápe, že se nemůže vrátit do těla, a tak se potřebuje přizpůsobit „novému“ životu. Duše se stále toulá daleko od svého domova, po okolí a často se vrací tam, kde se cítila dobře. Nedoporučuje se v této době příliš smutnit, plakat a křičet, aby se nesmrtelná duše ještě více „nerozčilovala“.

Pokračování na další straně