Sashka to nemohla vydržet, vstala z lavičky a s baterkou začala prohlížet dům. Prohledal jsem ho důkladně ve všech koutech. Šel jsem i do vestibulu, ale tam zvuk úplně zmizel. Hledání trvalo asi 30 minut, proto se muž rozhodl zvuk ignorovat a znovu usnul. Tikání hodin brzy přestalo a on usnul.

Když přišlo ráno, Sashka se vydala do lesa se zbraní na lov. Bylo tu ticho, takže si byl jistý, že zvěř najde snadno. Tak se to nakonec stalo. Narazil na dva obrovské tetřevy a několik tučných koroptví. Dokonce jsem musel přenést kořist na loď a znovu se vrátit.

Pravda, v druhé polovině dne se opravdu lovit nedalo. Začalo hustě pršet. Muž byl promočený a nemohl plavat dál, jak předtím plánoval. Musel jsem se vrátit do domu, abych si usušil prádlo a počkal, až skončí špatné počasí.

Místnost byla suchá. Sashka sotva stihla zapálit stará kamna a hned se uvnitř zahřálo. Svlékl si mokré šaty, aby je rychleji usušil. Začal smažit maso. A na noc se znovu usadil na lavičce.

Muž se znovu probudil po půlnoci, tentokrát ze zlého snu. Zdálo se mu, že přímo pod místností, kde byl, byla v podlaze obrovská díra. A odtud se směrem ven táhne zlá síla, která ho chce vzít s sebou. Sasha sní, že této vůli nemůže odolat, a jde přímo na okraj. Ve chvíli, kdy ho tam začali táhnout, probudil se hrůzou.

Než se stačil vzpamatovat, znovu uslyšel stejné tikání jako minulou noc. V té době uhlíky sotva žhnuly a ochladilo se. Všechno teplo šlo rozbitými okny.

Sashka vstala z lavice, hodila předem připravená prkna do pece a opět se rozhodla hledat zdroj otravného zvuku pomocí lucerny. Podíval se do rohu, kde se mu zdálo o jámě. Byla tam komoda.

Muž se přiblížil, dokázal ho odstrčit a prozkoumat kryt v podlaze. Opřel jsem se o podzemí a uvědomil jsem si, že odtamtud určitě přichází tikání. Na víku nebyla žádná rukojeť, a tak si upravil nůž, aby ho zvedl. A když jsem to dokázal, viděl jsem starý budík. Byl pokrytý rzí, barva již dávno sešla a sklo bylo rozbité. Zároveň ale pokračoval v tikání. Pravda, jakmile Sashka vzala hodinky do ruky, ruce ztuhly.

Pokusil se s nimi zatřást. Ale téměř okamžitě zase přestali. Pak zkroutil pružinu, která se uvolnila. A alarm se znovu spustil.

Muž to odložil a vrátil se do podzemí. Viděl, že dole je další kryt. Měl závěsný zámek, ke kterému byly upevňovací prvky utaženy maticí. Sashka nakapal na mechanismus olej ze zbraně, načež snadno rozmotal nit. Zvedl víko a zděšeně zavrávoral. Odtud vycházel mrtvolný zápach. Světlo lucerny ukázalo napůl shnilou ruku.

V panice začal rychle sbírat své věci. Bez váhání dokonce popadl staré hodinky, které sebral ze sklepa. Okamžitě jsem nastoupil do člunu a plaval přímo tmou. Nedovedl si ani představit, že by v domě zůstal byť jen minutu.

Muž se do své vesnice dostal až na konci dne a okamžitě zašel za místním policistou, kterému o hrozném nálezu řekl. Všichni svobodní policisté byli okamžitě povýšeni. Mrtvolu brzy vytáhli z vody.

Po vyšetření se ukázalo, že zesnulá žena má zlomená žebra, ruce a nohy. Tehdy ještě žila. Ale zároveň jsou na víku stopy po škrábancích. I se strašlivými zraněními se nešťastnice neúspěšně snažila dostat ze své kobky.

Na mrtvole byly nalezeny zbytky uniformy. Zjistili, že pracovala v nápravném zařízení. Do vyšetřování se zapojili i korekční důstojníci. Později se zjistilo, že zesnulý sloužil v zóně s maximálním zabezpečením, ale před několika lety zmizel. Poté dva vězni utekli z ústavu a vzali si ji jako rukojmí.

Neměli kam utéct, protože všude kolem se rozprostírala hustá tajga. První byl chycen o týden později. Vyšel k řece, vyčerpaný hladem a kousnutím hmyzem, a vzdal to. Druhý odsouzený nebyl nalezen. Jak řekl zajatý vězeň, rozdělili se a on vzal rukojmí s sebou.

Nikdo nemohl jeho slova potvrdit. Jednoduše mu proto přidali další termín a brzy na tento případ zapomněli. Ale teď jsem musel pozvednout archivy. Zek si ještě odpykával trest, ale už byl blízko smrti na tuberkulózu. Byl poslán zpět k výslechu. Tentokrát řekl celou pravdu. Možná se před svou smrtí rozhodl činit pokání.

Ukázalo se, že téměř okamžitě po útěku našli úkryt v opuštěné vesnici. Jejich rukojmí si zlomila nohu, takže nemohla chodit. Ale celou tu dobu nepřestávala přesvědčovat své věznitele, aby se vzdali.

Vězeň řekl, že je v noci unavilo ji poslouchat, a tak ženu surově zbili, zlomili jí ruce a druhou nohu. Pak to hodili do podzemí a i víko bylo pro spolehlivost uzamčeno zámkem.

Jejich posledním výsměchem byl budík, který si nastavili nahoře. Křičeli na pohřbenou oběť, že zemře, až přestanou běžet hodiny. Pro spolehlivost byla na druhé víko nasunuta komoda.

Poté, co byli vězni rozděleni. První si uvědomil, že se musí vrátit, ale o druhém už nic víc neslyšel.

Starý budík, který Sashka našla v domě, mu sloužil déle než jeden rok. Nejzajímavější je, že jeho tikot ustal, nebo se hodiny začaly zpožďovat, když onemocněl jeden z členů rodiny. V jiné dny ale pracoval hlasitě a bez přerušení.

Zdroj:Facebook

1
2