Štěstí je to, co si skutečně zaslouží. Členové znamení Býk, Rak a Panna jsou úžasní lidé…

BÝK

Býci jsou skutečně lidé, kteří se snaží vše dokázat svými činy. Býci skutečně každý den konají dobré skutky, čímž obnovují svou dobrou vůli a víru v dobré lidi. Svým vlastním příkladem Býci dokazují, že dobro stále existuje ve světě, ve kterém žijeme. Dokazují to nesčetnými projevy štědrosti.

Je opravdu těžké Býky nenávidět. Nikdo totiž nemá důvod je nenávidět. Býci jsou zkrátka lidé ozdobení mnoha vlastnostmi, a proto je tolik lidí tolik miluje. Především býci vždy mluví pravdu, na pravdu se mohou vždy spolehnout a spolehlivost také býky zdobí. Býci jsou spolehliví pro každého a nikdy nezklamou své blízké. Býci často zanedbávají i své vlastní štěstí. Ve skutečnosti jim mnohem více záleží na štěstí druhých než na vlastním štěstí, což z nich dělá lidi s velkým srdcem. Býci nedokážou myslet sami za sebe. Pokud na světě existuje spravedlnost, Býci nakonec získají štěstí, které si zaslouží.

Pokračování na další straně