Většina lidí má vůči bezdomovcům předsudky. Poctivost a bezúhonnost lidí nezávisí na jejich sociálním postavení. Glen James, americký bezdomovec, odevzdal policii 40 000 eur, aniž by zpronevěřil jediný cent. Glen James se narodil v Bostonu v roce 1959.

Dříve měl Glen byt a práci v kanceláři, ale v roce 2005 byl nucen žít na ulici. Většinu času přespával v útulcích pro bezdomovce. Kvůli zdravotním problémům si Glenn nemohl najít novou práci. Život na ulici však nezničil vrozený smysl pro čestnost a důstojnost čtyřiapadesátiletého Američana.

V září 2013 procházel Glen James nákupním centrem South Bay v Dorchesteru, když našel batoh s velkým obnosem peněz. James se bez váhání vydal na policii a peníze odevzdal. Batoh obsahoval 2 400 eur v hotovosti a 40 000 eur v cestovních šecích.

Pokračování na další straně