Můj syn má neustále smutný obličej a já to chci napravit. Důvod, proč se to snažím vynést do světa, je ten, že vím, že toto kruté obtěžování se většinou odehrává mezi nezletilými. Chci svému chlapci ukázat, že na tomto světě je více dobra než zla. Jsou i milí a starostliví lidé, kteří ho nebudou soudit. Žádám vás, abyste to všechno sdíleli a ukázali mému synovi, jak je krásný. Chci mu ukázat dobro v tomto světě pomocí síly Facebooku. Nikdo by nikdy neměl nikoho soudit podle barvy jeho vlasů!“

Každé dítě je svým způsobem krásné a jedinečné a ten pocit by mu nikdo neměl brát. Sdílejte prosím tento příběh se všemi svými přáteli, abyste jednou provždy ukončili toto nebezpečné pronásledování!