Předpověď Mitara Tarabiče, jednoho z nejznámějších světových proroků, může každého zarazit do křesla. Jasnovidec ze Srbska už mnohokrát ukázal, že se nemýlí – bude to tak i tentokrát? Jeho vize třetí světové války je mrazivá.

Znepokojující předpověď

Téma třetí světové války se u proroků objevuje často. Nebylo tomu jinak ani v případě Tarabiče, který poměrně podrobně popsal, co nás čeká.

V případě ostatních dvou světových válek se nemýlil, takže je možné, že i v tomto případě se jeho proroctví naplní. Není jasné, kdy začne třetí světová válka, ale podrobnosti jsou známy.

Přestože duchovní zemřel při požáru domu v roce 1943, jeho zápisky se zachovaly dodnes, samozřejmě mnohé z nich se do dnešních dob nedochovaly. Jediné zachované poznámky jsou v rukou Zacharićova pravnuka Dejana Malenkoviće.

Jasnovidcovo proroctví lze přirovnat k Apokalypse svatého Jana. Kromě toho si v něm můžeme všimnout tématu souvisejícího s meditací, které můžeme ztotožnit s ideologií New Age, kterou v současnosti zná každý.

Pokračování na další straně