V roce Draka budou tito lidé muset čelit své karmě, která jim pomůže získat velké životní lekce.

Východní astrologie je skvělý nástroj, který nám umožňuje poznat různé charakteristiky týkající se člověka podle roku jeho narození a zvířete, které mu v čínském horoskopu vládne . Tento tradiční systém je založen na 12 zvířatech , která vypovídají o osobnosti člověka.V tomto smyslu tato analýza odhaluje znamení, která budou trpět následky karmy v roce 2024 .

Každý člověk má podle východní astrologie karmu , kterou si nese s sebou a která je výsledkem nějaké situace nebo události, která byla navždy poznamenána v jeho intimním životě. Podle odborníků na čínský horoskop tyto činy určují osudy lidí, takže do roku 2024 se znamením odhalí , že budou nejen čelit, ale také trpět následky této karmy.

Pokračování na další straně