Jak se říká – smích je zdraví, proto jsme pro vás připravili anekdotu, díky které se budete usmívat uśmiech

Lupič si vybral velkou, velkolepou vilu. Počkal několik dní, než se konečně naskytla příležitost ke krádeži.

Majitelé večer nastoupili do auta a někam šli. Zloděj byl ve svém oboru docela zdatný a snadno obešel poplach a dostal se dovnitř. Zapnul baterku a rozhlédl se.

Najednou za sebou uslyšel klidný hlas, jak říká: „Ježíš se dívá.“ Vystrašený se otočil, ale nikoho neviděl. 

Rozhodl se, že na tu práci musí být příliš starý, ale nebylo to nic, halucinace nebo ne, protože už byl v, musel to využít.

Otočil kroky k nábytku, když za sebou ještě jasněji slyšel:

– „JEŽÍŠ HODINKY.“

Tentokrát začal svítit baterkou, kdekoli mohl, opravdu vyděšený. Nakonec objevil majitele hlasu.

S úlevou zjistil, že to byl jen papoušek, který ho zvědavě sledoval. Zloděj, pobavený jeho reakcí, se trochu přiblížil k ptákovi a pták se zdvořile představil:

Pokračování na další straně

1
2