Toto Zlaté pravidlo 3 odhaluje ducha věčných hodnot, které jsou podstatou naší existence. Dodržováním těchto pravidel se naučte tajemství štěstí a sledujte, jak se váš život postupně vyrovnává. Doporučujeme si tato pravidla vytisknout a pověsit na viditelné místo, abyste si je připomínali každý den!

Někdy je velmi snadné dostat se do konfliktu s nejbližšími lidmi. Cítíme se velmi unavení a otrávení vším a opravdu se zdá, že se nás snaží všemi možnými způsoby napadnout nebo urazit. Cítíme se utlačovaní a depresivní. Proč si myslíte, že tomu tak je?

Všechny naše problémy, nemoci, smutek, slabost, hněv a nespokojenost s našimi životy – jsou výsledkem našich vlastních myšlenek a činů! Soustředíme se na materiální věci a často zapomínáme na to nejdůležitější – žít v souladu se svým vlastním já.

Jeden starý mudrc jednou řekl, že existuje „Pravidlo tří věcí“, na kterém je založen celý náš život. Totiž, číslo 3 má posvátný význam téměř ve všech náboženstvích a kulturách světa.

Toto Zlaté pravidlo 3 odhaluje ducha věčných hodnot, které jsou podstatou naší existence.

Dodržováním těchto pravidel se naučte tajemství štěstí a sledujte, jak se váš život postupně vyrovnává. Budete přitahovat to, co vyzařujete.

Pokračování na další straně