Číslo 4

Lidé narozeni s osudovým číslem 4 jsou velmi trpěliví, upřímní a uvědomělí jedinci. Další povahový rys je důslednost, proto jste skvělí v plánování projektů a úkolů. Nejen v práci, ale i doma vyžadujete pravidelnost a řád. Ostatní lidé mohou čtyřky vnímat jako velmi spolehlivé. Mezi pozitivní schopnost patří také to, že se umíte uklidnit v jakékoliv situaci a udržíte si chladnou hlavu. Mezi ty záporné patří to, že někdy působíte až moc vážně.

Číslo 5

Osudové číslo 5 znamená, že jste lidé, kteří milují volnost a flexibilitu. Někdy si ani neuvědomujete, jak moc máte rádi být středem pozornosti. Pětky jsou kreativní a spontánní. Taktéž se umíte radovat z maličkostí jako málokdo. Dejte si však pozor na vaši netrpělivost. Máte raději činnosti, které vyžadují rychlé vyřešení i proto, že se rychle unavíte. Pětky také mohou mít problém s alkoholem a financemi.

Číslo 6

Když se narodíte s osudovým číslem 6, jste vynikající posluchač. Dáváte přednost harmonickému prostředí a vlastnímu pohodlí. Když dojde ke konfliktu, který je třeba vyřešit, ostatní se na vás obracejí, protože jste spravedliví a otevření. Toho však mohou druzí zneužívat, proto se musíte naučit myslet i sami za sebe. Mezi negativní aspekty šestky patří tvrdohlavost.

Číslo 7

Lidé s osudovým číslem 7 jsou snílci a mohou být svým okolím vnímáni jako tajemní a poněkud odtažití. Jste také trpěliví, svědomití a intuitivní, ale vaše duševní schopnosti jsou téměř neuvěřitelné. Ve skutečnosti máte velkou potřebu se neustále vzdělávat a informovat. Z tohoto důvodu bývá Sedmička velmi dobrým učitelem. Někdy však můžete být příliš důvěřiví a osamělí. Proto si dejte pozor na své sklony k uzavřenosti a melancholii.

Číslo 8

Osudové číslo 8 naznačuje, že v životě uspějete díky vlastnímu úsilí. Je to proto, že jste sebevědomí a nezávislí. Proto vám příliš nezáleží na tom, co si o vás myslí ostatní. Číslo 8 upřednostňuje kvalitu před kvantitou. V reálném životě se to projevuje nadměrným lpěním na majetku a sebestředností. Pokud neudržíte své ego na uzdě, ostatní vás budou považovat za arogantní.

Číslo 9

Lidé s číslem 9 jsou velkorysí, talentovaní a intelektuálně zvídaví. Mají schopnost vcítit se do lidí a jsou velkými idealisty. Taková osobnost však může být pro ostatní až otravná, a proto by lidé s číslem 9 měli zlepšit své myšlení, které je často černobílé, a uvědomit si svou schopnost naslouchat druhým a vést je k vyšším cílům. Pozor však na hněv a nerozhodnost.