V Hong Kongu, některé budovy obsahují malé bytové jednotky známé jako „rakevní byty“. Název je zcela oprávněný, protože takové byty stěží ubytují nájemníka: dokonce se stává, že si člověk během spánku nemůže natáhnout nohy – jeho tělo se ukáže být delší než jeho vlastní dům.

Existuje stinná stránka realitního boomu v bohatém, lidnatém Hongkongu, kde statisíce lidí, kteří si nemohou dovolit konvenční bydlení, musí žít v sekčních bytech, rakvích a dalších nevyhovujících bytech. V Hongkongu žije přibližně 200 000 takových obyvatel. Překvapivé také je, že i za takové pokoje musí hosté platit až 250 dolarů měsíčně – člověk si dokáže představit, jak drahé je zde bydlení.

„Život v rakvi“: Jak funguje obtížný život hongkongských chudých lidí

Pokračování na další straně