Zítra ráno, až pozdravíte Slunce, si dobře promyslete toto:

Máte pocit, že svou energii a kreativitu, svůj dar dáváte tam, kde vás lidé dostatečně neocení?

Přestaňte procházet zdí po hlavě!

Život je příliš krátký na to, abychom přesvědčili lidi, aby si byli vědomi toho, kdo jste a jakou máte cenu.

Milujte se natolik, abyste byli schopni odejít z jakékoli situace, kdy neustále dáváte určité lidi za prioritu a oni pouze jako možnost nebo možnost.

Rty moudrých jsou zapečetěny a nemluví k těm, kdo odmítají slyšet a jsou spokojeni v nevědomosti.

Začněte „vyřezávat“ místo pro sebe, místo ve svém životě a ve světě, abyste mohli dělat to, k čemu se cítíte povoláni, a pro ty, kteří jsou připraveni to přijmout.

Pokračování na další straně