Ženich nechal svou nevěstu před oltářem a náhle vyběhl z kostela. Netušila, jaké překvapení bude následovat. 

Stuart a jeho bratr Robert si libují v vtipkování, když vyrůstali. Když vyrostli, nezbavili se tohoto zvyku. Stuartova zábavná osobnost byla vlastně důvodem, proč se do něj jeho žena zamilovala.

Netušila, že tito vtipálci budou v den svatby něco hlásit

Dokonce přesvědčil kněze, aby se k podvodu přidal. Když nadešel okamžik vyměnit si prsteny, Stuart předstíral, že je zapomněl doma. Po 30 sekundách „zpanikařený“ ženich opustil svou nevěstu a kmotru Robertu s otazníky nad hlavou a odešel z kostela.

Ale když ti dva viděli, ,jak Stuart odešel z kostela, uvědomili si, co OPRAVDU tajně plánoval!

Stuart natočil toto svatební dobrodružství, které se stalo hitem internetu. Podívejte se na video a jak se vyvíjela „nezapomenutelná svatba““.

Pokračování na další straně