Jakákoli obezita je nebezpečná, ale tukové zásoby nahromaděné v této části těla s sebou nesou větší riziko než všechny ostatní!

Je známo, že obezita má nebezpečné důsledky pro zdraví , ale nejnovější výzkumy ukazují, že ženy s tímto tvarem těla jsou nejvíce ohroženy.

Výzkum ukazuje, že ženy, které mají tělo ve tvaru jablka , které se také nazývá endomorfní typ těla , mají vyšší riziko srdečního infarktu . Tento tvar těla se pozná podle tukových zásob v oblasti žaludku, tedy od pasu po boky. Bylo prokázáno, že tento tvar těla je riskantnější než tělo s rovnoměrně rozloženými tukovými zásobami . Také muži s tělem ve tvaru jablka mají nižší riziko ve srovnání se ženami se stejným typem postavy.

Pokračování na další straně