Cheryl, sestra Valerie, nikdy neztrácela naději. Obrátila se k Bohu v naději, že to její sestra zvládne. Cheryl tvrdila pro svou sestru Žalm 118:17 v Písmu, kde cituje:  „Neumřu, ale budu žít a budu hlásat, co Hospodin udělal. Netušila, že modlitby udělají zázrak…

Většina zážitků NDE popisuje jasné světlo. Stejně tak Valerie. Když čekali, až se uzdraví, tvrdí, že odešla do nebe a sám Ježíš ji přivítal s úsměvem.

„Cítila jsem všechny ty emoce, které ke mně měl,“ vzpomínala. „Měl jsem pocit, že jsem konečně doma… jako bych vstoupil, konečně sem patřím.“

„Chce jen mě,“ řekla o Ježíšovi. „Nebylo to nic, co jsem pro Něho udělal.“ Nebyl to můj výkon. Nic. Byl jsem to jen já, nebyl jsem milován jen Ním. Ale byl do mě zamilovaný.“

Média velmi dychtivě slyšela její příběh a pozvala ji na rozhovor, kde podrobně vysvětlila své zkušenosti.

Pokračování na další straně