Jessica se chystala vyzvednout svého syna, když najednou uviděla na silnici něco neobvyklého.

Bylo tam nějaké zvíře, které se pohybovalo a ona neviděla, co to je. Uvědomila si ale, že zvíře, které bylo samo, potřebuje podporu a pomoc, a tak ho přivedla domů.

Zvíře na začátku vypadalo takto, vypadalo to jako růžová koule:

že malému zvířeti byla zima a určitě mělo hlad. Divoké zvíře jsem si tedy přivedla domů.

– Kdybychom nic neudělali, nepřežil by, říká žena.

– Jen mě šokovalo, že to přežil první noc.

Jessica v noci vstala, aby na to malé stvoření dohlédla.

Zvíře dostalo potravu a přístřeší a začalo růst. Nakonec bylo všem jasné, co to bylo za tvora. Malá veverka!

Nyní veverka vyrostla a dostala jméno, a to Steve.

Pokračování na další straně