Podle soudce měla žalobkyně ve skutečnosti „všechny možnosti“ odmítnout milostné návrhy a vyhnout se tak ovlivnění své finanční situace. Není jasné, zda se Kyariqun proti rozsudku odvolá. Podle odborníků, které oslovil Uganda Monitor, je rozsudek chybný, protože na rozdíl od manželství nejsou zásnuby právně závazné.

Sheila Kawamerová z organizace na ochranu práv žen Ed Eassi varovala, že může docházet ke zneužívání, když muži dávají ženám peníze výměnou za sňatek.