Matka malého Romana ho nechala na ulici a po 13 letech se objevil před svými adoptivními rodiči. Místo pochopení dostala od vlastního syna velkou lekci. Tento příběh je velmi silný a rodiče by takové věci dělat neměli. Na druhou stranu je pozoruhodné, že existují milující lidé, kteří se dokáží ujmout opuštěných dětí.

Silvě bylo 65 let, když se vydala na procházku se svým manželem Pepou. Na ulici našli osamělého chlapce jménem Roman. V té době mu byly pouhé čtyři roky. Silva a její manžel vzali dítě do péče a nahlásili ho na policii. Chlapec měl jít do sirotčince, protože úřady nemohly najít jeho biologickou matku. Silva se však rozhodla umístit ho do pěstounské rodiny. Nakonec však byl adoptován.

Život Romana a jeho adoptivních rodičů byl jednoduchý, ale dali mu vše, co potřeboval. Silva a Pepa se o něj starali, jak nejlépe uměli. Pomáhali mu s domácími úkoly, vodili ho do školy a společně vařili večeři. Ale Roman vždycky myslel na svou maminku, která ho opustila, když byl ještě malý.

Pokračování na další straně