Na to musíte být připraveni

Přestože dlouhodobé předpovědi s sebou nesou mnoho nejistoty, očekává se, že budeme mít chladnější zimu než dosud. Důvodem je polární vír, který se letos může rozšířit i do jižních částí Evropy.

Polární vortex je cyklon nad Arktidou s velkou oblastí nízkého tlaku uprostřed v nižších atmosférických vrstvách. Vír, který se během pádu zesiluje, se otáčí proti směru hodinových ručiček a prakticky funguje jako dveře chladničky: h a cyklon cirkuluje rychle, udržuje chladný vzduch nad rohy, chrání ledové čepičky před táním a oblasti jižněji před mrazem; pokud naopak cyklon cirkuluje slabší, studený vzduch se vypouští dále na jih a teplý vzduch může cestovat dále na sever.

Pokračování na další straně

1
2