Dalším faktorem, který zvyšuje riziko mrtvice, je kouření. Negativní dopad tabákového kouře by neměl nikoho překvapit. Kouření zvyšuje nejen riziko mrtvice, ale také riziko vzniku mnoha nebezpečných druhů rakoviny. Totéž platí pro pasivní kouření.

Dalším faktorem je obezita. Výzkum vědců z University of Minnesota v Minneapolis potvrdil, že tuk hromadící se v tepnách může blokovat žíly a tepny a tento stav je přímou příčinou mrtvice.

Nepomáhá ani sedavý způsob života a vysoký krevní tlak. Mrtvice je častější u lidí s neléčenou hypertenzí, proto lékaři varují, že tento stav by se neměl brát na lehkou váhu. Lidé starší 30 let by si měli pravidelně kontrolovat krevní tlak, protože v tomto věku se může hypertenze objevit. Do seznamu rizikových faktorů mrtvice patří také zneužívání alkoholu a užívání drog. Vědci z univerzity v Cincinnati potvrdili, že drogy výrazně zvyšují riziko mrtvice u lidí mladších 55 let.