Měsíce dvojnásobně ovlivněné vibracemi čísla „7“, jako je září 2023, jsou časem nových začátků, zázraků a božských projevů, ale také časem, kdy potřebujeme zkrotit chaos ve svém životě a v sobě samých, obrátit se dovnitř a přijmout jednoduchost, která je vlastní našemu bytí a způsobu života.

Září 2023 je nejen prvním podzimním měsícem, ale také rokem, který se vyznačuje univerzální vibrací čísla 7. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že 2023 = 2 + 0 + 2 + 2 + 2 + 3 = 7, a protože září je devátý měsíc, 9 + 7 = 16, 16 = 1 + 6 = 7.

Takto silná vibrace sedmičky, která v měsíci dominuje, nám pomáhá odhalit naši vnitřní pravdu, lépe se přizpůsobit vnějšímu světu, osobně a duchovně růst a především být věrní sami sobě i druhým. Svým potřebám a přesvědčením. V měsících s univerzální vibrací 7 se opakují témata spirituality, životních lekcí, smrti a posmrtného života. Pro ty, kteří mají před sebou nejtěžší lekce, je tento měsíc také měsícem, kdy je třeba projevit soucit a pochopení těm, kteří procházejí těžkým životním obdobím, i nám samotným, kteří procházíme těžkým obdobím.

V tomto případě vesmír chce, abychom nejprve vyléčili své vlastní utrpení láskou a laskavostí, kterou prokazujeme druhým. Být trpělivý a najít společnou řeč při rozhovoru s druhými může být v tomto období pro nás také náročným úkolem.

Číslo sedm naznačuje, že se nacházíme na konci cyklu a že jsme prošli mnoha etapami, než jsme se dostali do tohoto bodu; číslo sedm může přinést do našeho života změny a vynést na povrch bolestné emoce. Pokud došlo k událostem, které vykořenily, přetvořily a otřásly základy našeho vnitřního světa, je nyní čas se jimi zabývat, přijmout je a učinit je součástí našeho vnitřního světa.

Přestože máme sklony k introspekci, duchovnímu zkoumání a touze po samotě, nejde o izolaci, ale o to, abychom lépe porozuměli sami sobě, vyživili svou duši a pomohli se zotavit po velké bouři.

Pokračování na další straně