Chcete se dozvědět něco nového o své osobnosti? Tento test osobnosti vám pomůže odhalit vaše jedinečné vlastnosti, silné a slabé stránky, osobnost, způsob myšlení a styl chování, píše Kurstarica.

Osobnostní rysy lidí s rovnými palci

Pokud máte rovný palec, vaše osobnostní rysy pravděpodobně naznačují, že jste poměrně tvrdohlaví a autoritářští. Můžete být racionální a logicky uvažující. Můžete být také dobrým vůdcem. Můžete mít autoritu. Můžete být také dobří v analýze a přesném pozorování lidí kolem sebe. Pokud ovšem nepolevíte v ostražitosti, není možné, aby vás zneužili.

Mohou být také poměrně ostražití a dobře vycítit nebezpečí. Jste laskavý a mírný člověk, ale často dokážete nasadit pokerovou tvář a nasadit tvrdý zevnějšek. Můžete mít také silnou vůli, sebeovládání a disciplínu. Vaše pasivní povaha však může způsobit, že jste snadno podráždění a nesmiřitelní.

Klíče k osobnosti: tvrdohlavý, dominantní, logický, vůdčí vlastnosti, autoritativní, analytický, pečlivý, silná vůle, neodpouštějící.

Pokračování na další straně