Říká se, že nic nezůstane tajemstvím navždy, ale u některých souhvězdí jsou chvíle, kdy se vše mění. Dlouho skrývaná a potlačovaná tajemství vyplouvají na povrch a přinášejí do života jedince možnost hluboké transformace a změny. Pro tyto čtyři konstelace je to doba, kdy pravda vyplouvá na povrch a dveře se otevírají novým poznatkům a zkušenostem.

Štír

Pro Štíry bude nadcházející období příležitostí konfrontovat se s hlubokými pravdami a tajemstvími z minulosti. Jejich houževnatá povaha a vynalézavost jim umožní proniknout k jádru věci a najít pravdu, která se skrývá pod povrchem. Moje rada Štírům zní: buďte stateční a přijměte změny, které odhalení pravdy přináší.

Štíři se setkají tváří v tvář s hlubokými pravdami a tajemstvími z minulosti.

Ryba

Pro Ryby nastává doba, kdy bude jejich intuice a empatie využita k odhalení skrytých pravd a tajemství v jejich životech. Jejich citlivost a hluboké spojení s duchovním světem jim umožní proniknout do podstaty problému a postavit se tomu, co možná potlačovali. Radou pro Ryby je naslouchat jejich vnitřní moudrosti a být připraveni přijmout pravdu, bez ohledu na to, jak bolestná může být.

Ryby se při objevování skrytých pravd ve svých životech nechají vést svou intuicí a empatií. Jejich citlivost jim umožní pochopit zásadní problémy a najít cestu k řešení.

Pokračování na další straně