Uživatelé internetu jsou potěšeni tím, jak je dívka zdvořilá.

„Jak krásný by byl tento svět, kdyby jen takové obrázky byly každodenním životem – laskavost, respekt, laskavá gesta ach.“ Komplimenty dívce, jejím rodičům a řidiči. Možná si tento komentář přečtou. Srdečně a srdečně zdravím ty uvedené v tomto komentáři,“ napsal jeden z uživatelů.Zdroj.youtube