Kimberly Agresta, spoluzakladatelka Agresta Psychotherapy Group v Englewoodu, rovněž zdůraznila, jak důležitý vliv má čas strávený s prarodiči na život vnoučat.

„Pokud rodiče pravidelně zapojují prarodiče do života svého malého dítěte, může si k nim dítě vytvořit stabilní citový vztah, který se pak stává silnou sociální oporou,“ uvedla Kimberly v rozhovoru.

„Dítě si tak uvědomí, že existuje i jiná dospělá osoba než rodiče, které může důvěřovat, dospělá osoba, která ho miluje a chrání stejně jako rodiče, což výrazně přispívá k pocitu bezpečí a citové stability dítěte.“

„Na dítě to klade menší zátěž, protože ví, že během potenciálně traumatické události, jako je rozvod rodičů, bude mít stejnou podporu od prarodičů,“ říká odborník.

Obecně prarodiče nehrají v životě svých vnoučat rodičovskou roli. Tato svoboda umožňuje prarodičům milovat svá vnoučata bez jakýchkoli omezení.

Prarodiče již mají dostatek znalostí a zkušeností, aby se o své děti postarali v jejich každodenním životě, a také dovedností a schopností je učit, aniž by si to uvědomovali. Prostřednictvím vyprávění příběhů mohou prarodiče dětem přiblížit historii a tradice své rodiny a předat jim hodnoty, kterým věří.“