Díky svému pohodlí má každý doma Wi-Fi. Kromě toho, že jej všichni používají, došlo k určitým závěrům a bezpečnostním obavám, že Wi-FI způsobuje určité škody pro nás a naše celkové zdraví, zejména pro mladší děti. Wi-Fi má proto negativní dopad na mnoho věcí, od kvality spánku až po zdraví našeho mozku.

Bylo zjištěno, že Wi-Fi ovlivňuje negativně náš spánek a jen málokdo si je vědom, že potíže ze spánkem mohou pramenit právě odtud. Pokud nemůžete usnout nebo se často budíte, může za to s největší pravděpodobností Wi-Fi a chytré telefony. Lidé, kteří jsou neustále vystaveni tomuto elektromagnetickému záření, mají potíže ze spánkem. A každý ví, že nedostatek spánku není nic dobrého pro zdraví člověka.

Wi-Fi se mimo špatného spánku spojuje s řadou dalších zdravotních problémů, jako je například:

Mužskou neplodnost – protože vystavení frekvencím Wi-Fi může snížit pohyb spermií a fragmentaci DNA

Problémy s pamětí – Wi-Fi frekvence ovlivňují také naši mozkovou funkci a koncentraci, takže snížení mozkové aktivity je často výsledkem nadměrného vystavení těmto wi-fi frekvencím, a proto se někdy potýkáme se ztrátou paměti a problémy s koncentrací

Špatný vývoj u dětí – frekvence nebo záření Wi-Fi ovlivňují hlavně rostoucí tkáně u dětí a mladých lidí, což může narušit normální vývoj buněk

Riziko rakoviny – vystavení se těmto typům elektromagnetického záření zvyšuje riziko vzniku nádorů

Srdeční onemocnění – někteří lidé, jež jsou vystaveni elektromagnetickým frekvencím, skutečně cítí fyzickou odezvu, jako je například zvýšení jejich srdeční frekvence. Je tedy zřejmé, že frekvence Wi-Fi zvyšují riziko kardiovaskulárního onemocnění

Pokračování na další straně