Křestní jméno: 

Kateřina

Charakteristika

Jméno Kateřina je jménem mnoha různorodých až protichůdných výkladů. Spojuje v sobě všednost danou jeho vysokou popularitou a rozšířeností i neobyčejnost danou jeho zajímavým zněním. Nabízí mnoho variant, domácích podob i výkladů. Toto jméno i jeho nositelka jistě stojí za povšimnutí.

Kateřina je mimořádně inteligentní žena, vědomá si svých silných stránek, ale zároveň velmi citlivá na kritiku. Ztrácí chladnokrevnost velmi rychle a často je povýšená na lidi kolem sebe, ale tyto nedostatky jsou úspěšně kompenzovány její poctivostí, ušlechtilostí, optimismem a plnou energií.

Odvozeniny a varianty

Ženské křestní jméno Kateřina se vyskytuje také ve variantách Katarína a Katarina. Existuje i zkrácenina Katka nebo odvozenina Katuše. Jméno nemá mužský protějšek. Domáckými podobami jména jsou Káťa, Káča, Kačena, Kačenka, Katka, Katuška, Katy, Kateřinka, Katynka, Kaťulka aj. Jméno se jako Katarína vyskytuje také na Slovensku. Angličtina jméno užívá jako Catharine, Catherine, Katharina, Katherine, Kathleen, Kateline, Kate, Katie, Kathy nebo Kitty. Němčina jméno zná jako Catharina, Katarina, Katerina, Kathrina, Katherina, Kathi, Kathrein, Katri aj. Francouzská varianta jména je Cathérine, italská Caterina, španělská Catalina. Rusové jméno užívají jako Jekaterina, Bulhaři a Srbové jako Ekaterina, Poláci jako Katarzyna, Maďaři jako Katalin.

Pokračování na další straně