Většina projevů násilí není nikdy hlášena. Pocit beztrestnosti jen potvrzuje agresory ve víře, že jim je povoleno cokoli.

Vyhledejte pomoc.
 
Modrá linka je pohotovostní službou pro oběti domácího násilí. Užiteční a starostliví lidé se pokusí najít řešení, které vyhovuje vaší situaci.
 
Sdílejte, možná můžete pomoci někomu, kdo to potřebuje!

Zdro:o2.pl

1
2