Podívejte se na obrázek a bez přemýšlení vyberte uzel, který se vám líbí. To pomůže odhalit skryté charakterové rysy, o kterých si ani neuvědomujete.

Uzel 1

Pokud jste zvolili Uzel 1, pak se stále učíte něco nového a jste otevření světu. Jste bystrý a nepředvídatelný člověk. Nikdo ti to nemůže říct.

Jste vždy zodpovědní za své činy a činy, aniž byste je přenášeli na bedra druhých. Váš život a osud jsou ve vašich rukou.

Uzel 2

Výběr uzlu 2 ukazuje, že jste laskavý a sympatický člověk. Mnoho lidí je vám vděčných za vaši pomoc a dobré skutky.

Bez ohledu na to, kde jste, je to vždy dobré a zábavné. Protože od vás vždy přichází světlo, teplo a láska k tomuto světu. Lidé vás přitahují a poslouchají vaše rady.

Pokračování na další straně