Zvolte si kartu a zarolujte dolů, abyste si mohli přečíst zprávu od svého anděla.

1. Láska, kterou dáváte, se vám vždycky v různé podobě navrací. Jediným vaším úkolem je rozvíjet a posilovat v sobě touhu dostávat lásku. Roztáhněte náruč vstříc těmto darům! Váš Stvořitel si přeje, abyste byli šťastní, zdraví, abyste žili v bezpečí a všechny vaše potřeby aby byly uspokojovány. Zbavte se svých obav a neklidu.

Pokračování na další straně

1
2