RŮŽE 2

Tato růže připravuje úspěšné obchodní okamžiky na ŘÍJEN. Poté budete moci začít realizovat všechny projekty, které jste si naplánovali. V tomto bude podpora vašich spolupracovníků velmi důležitá.

V podstatě měsíc ŘÍJEN bude pro vás v blízké budoucnosti jedním z nejlepších. Využijte příležitosti, která se vám naskytne, k dosažení ještě většího úspěchu.

Před vámi je poklidný měsíc ŘÍJEN, plný klidu a krásných chvil. Ať jste single nebo zaneprázdněni, pracujete nebo ne, tento měsíc je zcela ve váš prospěch. Všechno půjde podle vás, cokoliv můžete začít. Užijte si tento měsíc a šanci věnovat se sami sobě.

RŮŽE 3

Do vašeho života opět vstoupí člověk, kterého jste dlouho neviděli. Bude to osoba opačného pohlaví, která bude chtít, abyste nyní zkusili lásku, kterou jste předtím neměli možnost.

Tato osoba je ve vašem životě opravdu důležitá a drahá. Využijte proto příležitosti, která se vám nabízí, užít si přátelství a lásku s tímto člověkem. K takovým příležitostem však dochází jen zřídka. Měli byste toho využít na maximum.

Nejkrásnější věc, která se vám stane, je, že se budete milovat. Jste úžasná bytost, která neustále pomáhá všem kolem sebe. Nastal však okamžik, kdy byste si měli nejprve pomoci sami.

Využijte každý okamžik tohoto života a užívejte si lásku, přátelství, všechno. Nedovolte si zakládat svá přátelství na tom, jak moc někomu pomáháte a děláte.

Pokud jste ve vážném vztahu a jste žena, ŘÍJEN je měsícem lásky. Milovaný člověk pochopí, jak moc pro něj znamenáte, a rozhodne se vás požádat o ruku. Bude to ve zcela nečekané chvíli, kdy s vámi konečně bude plánovat strávit zbytek života. Užívejte si každý okamžik se svým milovaným, jako by zbytek světa neexistoval.