Kaktus č. 3

Lidé, kteří si vyberou kaktus číslo 3, mají vyšší úroveň emočního mistrovství.

Tito lidé vidí věci z širší perspektivy a dokážou respektovat pohledy jiných lidí, aniž by je museli sdílet nebo přejímat. Dokážou také přijímat a zvládat frustrace související s každodenním životem.

Kaktus č. 4

Lidé, kteří volí kaktus pod číslem 4, jsou velmi disciplinovaní a mají silnou vůli dosáhnout svých cílů.

Dokážou překonat obtížné situace a často mají pozitivní přístup k životu, což jim pomáhá udržet si motivaci k dosažení svých cílů.

Kaktus č. 5

Lidé, kteří si vyberou kaktus č. 5 mají mimořádnou schopnost překonávat obtíže a zotavovat se ze zranění nebo zklamání v životě.

Dokážou najít řešení problémů, kterým čelí, a jsou schopni podniknout odvážné kroky k dosažení svých cílů, i když musí riskovat.