Dobře se podívejte na tento obrázek. Věnujte pozornost číslům, ale krajině a budování na obrázku. Kterou část máte nejraději? Pokud ho máte, podívejte se, které číslo je mu nejblíže.

Vaše volba vám řekne, jakou událost můžete brzy očekávat: Proč to všechno funguje? Protože ve vesmíru jsou všechny vibrace, všechny energie. Svým výběrem vytvoříte otisk své vlastní vibrace a energie. A vy vyberete odpovídající číslo se stejnou vibrací. Takto k vám přichází zpráva o vesmíru … Zpráva, která je pro vás v danou chvíli platná.

1.

Nedělejte si starosti s negativními věcmi, nezaměřujte se na to, co není, a nezarmucujte se nad tím! Udělejte to, abyste zabránili větším problémům!

2.

Důvěra v moc osudového ředitele. Brzy k vám přijde pro to, po čem tak toužíte a vaše touha se splní!

3.

Vezměte svůj osud do svých rukou! Je čas na akci, úspěch vás čeká, pokud to uděláte. Nyní získáte veškerou podporu k dosažení svého cíle!

4.

Čekají na vás rušné dny, cestování, poznávání nových lidí. Svět se otevírá a vy jste obohaceni o pozitivní zkušenosti! 

5.

Budete mít čas na odpočinek a relaxaci. Čeká vás klidné a klidné období!

Pokračování na další straně

1
2