Manžílek dorazil domů nečekaně brzo. Sundal boty, natáhl trepky, koukl do ledničky. Nic v ní nenašel, rozhodl se podívat, kde vězí jeho žena, ta mu snad poradí, co na zub. K svému velkému překvapení ji našel v posteli, rozpálenou, zpocenou…

„Co ti je, proboha,“ vylekal se. „Snad nejsi nemocná?“

„Nevím,“ heká žena, „asi srdce… Běž k sousedům a rychle zatelefonuj pro pohotovost…“

Pokračování na další straně

1
2