Jeden vesničan přišel na trh prodat svého koně. Několikrát začal s kupcem vyjednávat o ceně, když najednou ke koni přiběhl malý chlapec.

„Neprodávej ho, tatí, prosím tě, neprodávej ho! Je to náš nejlepší kůň, proč musíš prodat zrovna jeho? Víš, že na ranči dostal první cenu, neprodávej ho, já ho mám rád!“ Chlapec pláče a pláče, ale právě v té chvíli přistoupí kupec, nabídne slušnou cenu a koně si odvede.
Je opět den trhu.

Pokračování na další straně