Ve šesté třídě říká učitelka:
„Děcka, přišel čas věnovat se trochu sexuální výchově. Děvčata,
váš první úkol bude zjistit doma od rodičů, jak vzniká těhotenství.
Chlapci, a vy zase zjistíte, co je to penis.“
Tak Pepíček se doma tatínka ptá, co je to ten penis.
A tatínek stáhne kalhoty a říká:

Pokračování na další straně