Když to kněz viděl, okamžitě se rozzuřil:

  • Nepotřebujeme vaše hříšné peníze!

Z davu se však ozve mužský hlas:

  • Vezměte papeže, jsou to všechny naše peníze!

Muž dostal práci jako šéf v nové společnosti. Hned na úvod se rozhodl všem ukázat, že s ním nejsou žádné žerty. Chodí tak po kanceláři a pak vidí chlápka, jak se opírá o zeď a jen zírá do prázdna. ŠÉF si pomyslel, tady je dobrá příležitost všem ukázat, že není vtip. Přistoupil k chlápkovi a zeptal se ho: „Kolik je tvůj plat?“ Chlápek se na něj neochotně podíval a řekl: „Sto marek týdně.“

Šéf vytáhl z kapsy dvě stě marek a podal je chlápkovi: ‚Tady máš peníze za dva týdny a teď se odtud ztrať, už tě nechci vidět‘.“ Chlápek vzal peníze, zklamaně pokrčil rameny a odešel. Všichni dělníci se na něj udiveně podívali vykulenýma očima a otevřenými ústy a on se samolibě zeptal: „Dobrí lidé, co ten líný chlap dělal celou tu dobu ve firmě?“ Všichni se jen dívali jeden měl odvahu říct: „Přinesl pizzu“ „