Po dlouhém nočním milování si on všimne fotografie dalšího muže na jejím nočním stolku při posteli a znejistí.
„Je to tvůj manžel?“ nervózně se zeptá.
„Ne ty hloupý,“ odpoví mu žena a přitulí se k němu.
„Tvůj přítel tedy?“
„Ne, vůbec ne,“ ona odpoví.
„Je to tvůj tatínek nebo tvůj bratr?“ vyptává se, ale snaží se být klidný.
„Ne, ne, ne,“ ona odpoví.
„Dobře, kdo to tedy ksakru je?“
„To jsem já před operací.“

Pokračování na další straně

1
2