V letadle z Irska se ocitli vedle sebe mladá žena a kněz. Po nějaké chvíli se žena odvážila kněze oslovit: „Otče, mohu vás poprosit o laskavost?“
„Ale jistě, dcero. Co pro vás mohu udělat? „

„No … víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč vlasů, prostě fén. Je ještě v krabici, nevybalený. A beznadějně přesahuje limit osvobozen od cla. Takže oni mi ho určitě vezmou. Mohli byste ho přenést kontrolou? Třeba pod svým rouchem? „

Pokračování na další straně

1
2