Vtip 2

Muž se prochází po kalifornské pláži, hluboce pohroužen do modlitby. A najednou zvolá: „Pane bože, splň mi jediné přání!“ Nad hlavou se mu zjeví oblak a hromovým hlasem se mu ozval sám Bůh: „Protože jsi byl dobrým člověkem, splním ti tvé přání.“ Muž řekl: „Postav mi most na Havaj, abych si tam mohl kdykoli zajet.“ Pán řekl: „Máš hodně materialistické přání. Jen pomysli … na obtíže takového podniku! Vždyť základy by musely být zapuštěné do dna Pacifiku! Kolik betonu a oceli by to chtělo! Udělat to můžu, ale těžko se smířím s tak světským přáním. Dej si na čas a vymysli si jiné přání, přání o kterém si myslíš, že by pro mě znamenalo slávu a úctu.“ Muž dlouze uvažoval. Nakonec řekl: „Pane, přál bych si, abych uměl porozumět ženám. Chci vědět, jaké mají vnitřní pocity, na co myslí když jsou zticha, když křičí, co si myslí, když řeknou ´nic´ a jak mohu udělat ženu skutečně šťastnou.“ A Pán řekl: „Má ten most být dvouproudový nebo čtyřproudový?“