Uvnitř těchto tunelů vstoupila do zcela nového světa.


Všimla si, že ty tunely jsou pozůstatky těžebního systému, který tam kdysi byl.


Jak šla hlouběji do tunelů, věci byly děsivější.


O kousek dál našla nějaké staré vybavení.


Jaká bizarní scéna!


Zde si můžete prohlédnout kolejnice, po kterých dříve jezdil vozík.


Není to moc příjemné.


Je snadné se ztratit všemi těmito tunely!


Mnoho lidí by pro focení tak daleko nezašlo, ale Lana je velký dobrodruh, a tak se jí podařilo ulovit i takové fotky.